Ancient Civilizations

Geschreven geschiedenis pretendeert een objectieve weergave te geven van hoe situaties zich in een verleden exact hebben voorgedaan. Echter, de schrijver van ieder stuk is per definitie subjectief: de interpretatie van een situatie op dat moment gaat door het filter van het brein van de journalist/geschiedschrijver en in dat brein zitten linksom of rechtsom voorkeuren, ideeën, kennis en ervaring. In feite is iedere journalist en geschiedschrijver wat dat betreft een impressionist. Eenmaal opgeschreven en gecanoniseerd echter, kunnen sommige geschiedkundige verhalen als in beton gegoten worden in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Op dat punt aangekomen worden bepaalde aannames doctrines die niet meer ter discussie staan en op basis van die doctrines construeren we dan ons huidige begrip van de stand van de mensheid. Zo kunnen we achteraf altijd mooi voorspellen waarom we zijn waar we nu zijn. Economen bedienen zich ook bij uitstek van dit achteraf voorspellen: achteraf kan iedere econoom elke crisis verklaren maar de groep die dat ook vooraf kan én doet vormt een aanzienlijke minderheid. Geschiedenis is met terugwerkende kracht altijd logisch en zodoende staan veel geschiedkundige aannames vaak ook niet meer ter discussie: de geschiedenis zoals wij die nu hebben opgenomen in onze boeken vormt namelijk een mooi narratief voor de situatie waarin we nu verkeren.

Een doctrine die wij als mensheid hebben is dat de beschaving zoals wij die kennen zo’n 4.000 jaar voor Christus is ontstaan in Mesopotamië. De aldaar levende Soemeriërs waren volgens onze aannames de eersten die het schrift beheersten en ook het allereerste geschreven verhaal dat wij kennen, het Gilgamesj-epos, komt uit die tijd. Zij hebben door middel van het schrift de door ons zo genoemde ‘prehistorie’ beëindigd. Na de Soemeriërs ontstonden er ook grote beschavingen in onder andere Egypte en Meso-Amerika (de maya’s). Een andere doctrine is dat Homo Sapiens als soort zo’n 200.000 jaar geleden via de evolutie is ontstaan in Afrika waarna we nog een tijdlang gecoëxisteerd hebben met andere mensachtigen, zoals de Neanderthalers. Vanaf die 200.000 jaar geleden tot en met zo ongeveer 6.000 jaar geleden wordt de mens afgeschilderd als een primitieve holenmens die als het hoogtepunt van techniek stenen, ijzeren en later bronzen werktuigen tot haar beschikking had.

Het spijtige van doctrines in het algemeen is dat de aannames waarop deze zijn gemaakt in de reguliere wetenschap niet meer ter discussie staan. Tornen aan deze in ijzer gegoten aannames kan je je reputatie als wetenschapper of schrijver kosten en zodoende is het veiliger om voort te borduren op het lichaam aan kennis dat er al staat. Wij als mensheid zijn nu nog elke dag nieuwe bladzijdes aan het schrijven in het collectieve boek der mensheid. Wat nu echter als blijkt dat er pagina’s, hoofdstukken of wellicht zelfs hele boeken of bibliotheken ontbreken aan het verhaal dat wij kennen? Waardoor de hele verhaallijn zoals wij die nu kennen dus in feite onvolledig is en derhalve niet klopt? Wat als de Soemeriërs niet hoofdstuk één van de beschaving waren maar wellicht al boek zeven in een vervolgserie? Wat zou dit betekenen voor onze geschiedenisboeken en daarmee voor ons zelfbeeld? ‘Mankind is a species with amnesia’ zoals één van mijn favoriete schrijvers Graham Hancock altijd placht te zeggen en deze zelfde Graham Hancock komt veel aan het woord in de enerverende serie Ancient Civilizations op het platform Gaia, een soort spirituele Netflix.

Graham Hancock, één van de voor mij meest inspirerende schrijvers van de afgelopen jaren

De geschreven geschiedenis zoals wij die kennen begint inderdaad bij de Soemeriërs die op kleitabletten schreven. Er bestaat echter ook een niet-geschreven geschiedenis: die wordt vaak ook wel mythologie genoemd. Doorvertelde verhalen die van generatie op generatie blijven overleven en niet afhankelijk zijn van de duurzaamheid van klei of papier. Wij nemen vaak aan dat mythologieën een soort sprookjes zijn met een sterke morele boodschap, maar sommige mythologieën komen hardnekkig terug in bijna iedere uithoek en cultuur ter wereld. Vrijwel alle religies en mythologieën kennen een zondvloed of een grote overstroming, bijna allemaal hebben ze een boom des levens en in heel veel mythologieën komen reuzen voor en wezens die in de aarde leven. Een grote verscheidenheid aan inheemse culturen kent zo verhalen van de mensen uit de aarde en de mensen van de sterren, terwijl deze culturen niet in contact staan of hebben gestaan met elkaar (of internet). Er loopt een rode draad door alle religies en mythologieën die zichtbaar wordt als je hiervoor openstaat en onderzoek doet. Een rode draad die al deze beschavingen samenbindt en van één en hetzelfde wiel lijkt te zijn gesponnen.

Yggdrasil, de Noorse mythologische boom. Ook de Maya’s hadden een dergelijke boom die de boven- en onderwereld verbindt maar tevens de joodse mystieke stroming Kabbala kent de ‘Boom des levens’. En zo nog vele andere religies en mythologieën.

Ancient Civilizations helpt je op het onderzoekspad in de prachtige wereld van antieke geschiedenis en mythologie. In deze serie wordt er in iedere aflevering binnen een halfuur een bepaald thema behandeld waarover de wetenschappers die aan het woord komen hele andere hypotheses hebben dan degene die uit de ons welbekende verhalen en studieboeken komen. Los van de vaak ongeschreven geschiedenis der mythologie is er namelijk nog een vorm van geschiedenis die niet op papier staat en dat is die van de bouwkunde. In Turkije is zo Gobekli Tepe te vinden, een tempelcomplex dat gedateerd is op 13.000 jaar voor Christus met een bizar nauwkeurige astronomische uitlijning richting bepaalde sterrenstelsels, gedurende cruciale data zoals bijvoorbeeld de tweejaarlijkse zonnewendes. Een geavanceerde beschaving die astronomie beoefende, ruim voor de ons bekende beschavingen moet dit dus gebouwd hebben maar tot dusver ontbreekt deze beschaving in onze huidige geschiedenisboeken. Dit tempelcomplex is dus echter 7.000 jaar gebouwd vóórdat wij aannemen dat de eerste beschaafde mens bestond!

Foto van Gobekli Tepe, de oudst bekende tempel van de wereld. Wat voor geheimen bewaart deze plek nog voor ons?

Naast Gobekli Tepe komen er in Ancient Civilizations nog veel meer fascinerende onderwerpen aan bod. Zo is er een verzonken stad inclusief vele sfinxbeelden op de zeebodem nabij Cuba gevonden. De wetenschappers die hierover wilden publiceren worden echter tegengewerkt. Nu Antarctica begint te smelten worden er ineens grote menselijke structuren zichtbaar, waaronder piramides. Het wordt meer en meer duidelijk dat hier ooit een menselijke beschaving aanwezig is geweest. Antarctica is verboden om te bezoeken, waarom is dat zo? Welke beschaving heeft de enorme monolieten geplaatst bij de tempel van Baalbek in Libanon? 

Enorme monolieten in de tempel van Baalbek. Hoe is de vraag?

En dezelfde vraag kun je stellen over de enorme muur bij de Denisova-grot in Rusland: met onze huidige geavanceerde bouwtechniek zijn wij nu nog niet eens in staat om deze reusachtige stenen zo te plaatsen. Hoe kan een ‘primitieve’ beschaving dit dan voor elkaar gekregen hebben? En waarom worden mensen die hier onderzoek naar doen tegengewerkt of verdwijnen deze in sommige gevallen zelfs?

Veel afleveringen zinspelen op de theorie dat de aarde lang niet alleen voor ons mensachtigen een toneel is geweest maar dat er in een verre geschiedenis al buitenaardsen zijn geweest die door de eerste mensen als goden werden gezien. Binnen Nederland was Bram Vermeulen bekend om deze theorie van de Annunaki aan de hand waarvan onder andere de Hof van Eden en de Toren van Babel van religieuze verhalen ineens geschiedenisverhalen zouden kunnen worden.

Prachtig verhaal van Bram Vermeulen over de Annunaki. In mijn ogen voert hij dit niet puur als theater op.

Deze twee religieuze verhalen worden ook als zodanig uitgelicht in twee losse afleveringen van Ancient Civiliazations. Veel mysterieuze bekende bouwwerken zoals de piramides van Gizeh en Stonehenge krijgen in deze theorie ook een andere verklaring en waren mogelijk expressies van een hoog geavanceerde beschaving die middels deze bouwwerken technieken gebruikten om connecties te maken met andere dimensies.

Het bovenstaande is wellicht allemaal moeilijk te geloven als je het zo leest maar hoe meer afleveringen van deze serie je kijkt, hoe meer je langzaam begint te beseffen dat we inderdaad een soort met geheugenverlies zijn en dat hele boekwerken uit onze menselijke bibliotheek verdwenen zijn. Dit is in de fysieke wereld vrij letterlijk gebeurd bij de verbranding van de bibliotheek van Alexandrië waarin naar verluidt veel te vinden was over deze antieke beschavingen. Plato zinspeelt in één van zijn werken ook op het bestaan van Atlantis aan de hand van wat zijn oom Solon in Egypte van de hogepriesters geleerd had. Kennis die deze hogepriesters ongetwijfeld ook hadden vastgelegd in boeken in de bibliotheek van Alexandrië. Wat een ramp was deze boekenverbranding.

Plato maakt gewag van Atlantis

Er zijn intussen dus daadwerkelijk op meerdere plekken in de wereld grote verzonken steden gevonden. Wat nu als wij zelf in een wereld leven waarin veel van de verhalen die wij als sprookjes, mythes en religieuze fictie zien, voor een deel op waarheid zijn gebaseerd? Wat als onze ‘goden’ daadwerkelijk buitenaardse soorten waren waarvan hun bestaan in onze overleveringen en mythologie is opgenomen? Voor mij is dit echt een magische gedachte en hoe meer ik me in deze thematiek verdiep, hoe aannemelijker het wordt. Er zijn simpelweg te veel stipjes met elkaar te verbinden en er zijn ook te veel niet op de basis van onze geschiedenis te verklaren verschijnselen op onze aarde. Los van in hoeverre je kunt meegaan in deze theorieën zijn er ontegenzeggelijk veel moeilijk te verklaren bouwwerken die op zijn minst vragen om nader wetenschappelijk onderzoek, met een open geest. Dit laatste is echter niet altijd vanzelfsprekend in de discipline der wetenschap terwijl het dat per definitie wel zou moeten zijn.

Ik verwacht de komende jaren onthullingen die de grondvesten van ons zelfbeeld als mensheid zullen doen schudden. Het wordt veel betreurd dat het ijs op Antarctica momenteel smelt maar ik ben heel benieuwd wat er vanonder het ijs nog meer tevoorschijn gaat komen. Wat een verrijking zou het zijn voor ons als soort als we een gezamenlijke, rijke geschiedenis herontdekken waaruit blijkt dat we al veel ouder zijn dan nu wordt aangenomen. Het zou niets minder dan een openbaring zijn die ons bewustzijn op alle mogelijke manieren een enorme impuls zou geven. Want hoe kun je weten wat je doel en lotsbestemming is, als je je eigen afkomst niet eens kent?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: