Thrive

Op het internet is erg veel verhelderende informatie te vinden en YouTube staat ondanks dubieuze recente censuur dan ook vol met uren aan goede films en documentaires. Eén van de best bekeken documentaires op dit medium is Thrive, die een ruime 15 miljoen keer is bekeken. Thrive is het Engelse woord voor floreren, welvaren, bloeien. Een erg mooi woord met een zeer positieve lading dus. Hoe kunnen wij als mensheid daadwerkelijk floreren? Deze film geeft inzicht en concrete handvatten in hoe dit zou kunnen maar geeft ook voor een groot deel inzicht in welke structuren ons als mensheid momenteel helaas nog in de weg zitten.

De maker van de documentaire, Foster Gamble, is een telg van de familie achter de grote multinational en Unilever-concurrent Procter & Gamble en werd zodoende ook klaargestoomd voor een baan voor in het bedrijfsleven. Hij heeft echter een andere afslag genomen en is zich gaan verdiepen in spiritualiteit en wetenschap en dan met name energie. Hij legt enorm mooi uit hoe alle natuurlijke systemen een energieveld bezitten in de vorm van een torus: een geometrische vorm waar energie vanuit het centrum naar boven en onder stroomt en vervolgens via een buitenwaartse omtrekkende beweging terugkomt naar het centrum, in een eeuwige stromende balans.

De gemiddelde mens kan deze energie niet met eigen ogen zien maar klaarblijkelijk is dit de manier waarop energie zich op natuurlijke wijze organiseert binnen organische systemen. Zowel wij mensen, als bijvoorbeeld de aarde bezitten een magnetisch veld in deze vorm. Een eeuwige beweging die in balans is waarbij geen energie verloren gaat, zoals in een perpetuum mobile. Onder andere kundalini yoga baseert zich ook op dit energetische principe.

Foster Gamble komt na deze spirituele inzichten tot de  wetenschappelijke conclusie dat het mogelijk moet zijn om deze energie ook vrij te maken voor bijvoorbeeld elektriciteit. Deze energie zou dan uit het zogenoemde natuurkundig erkende nulpuntenergieveld moeten komen, dat overal om ons heen aanwezig is. In een kubieke meter lucht zit genoeg vrije energie om alle oceanen van de wereld te koken. Deze mogelijkheid tot vrije energie zou ons als mensheid echt de kans geven om te floreren omdat hoe we aan onze energie komen een enorme impact heeft op ons welvaren en omdat energie ook heel erg samenhangt met bestaande verdienmodellen, geopolitiek en dus ook macht. Letterlijk alles in onze wereld zou veranderen als we gratis vrije energie tot onze beschikking zouden hebben.

Toen Albert Einstein ooit werd gevraagd hoe het voelt om de slimste mens op aarde te zijn antwoordde deze met: “Geen idee, dat moet je aan Nikola Tesla vragen’. Deze Nikola Tesla was met zijn bovengemiddelde intelligentie dan ook geïntrigeerd door het idee van vrije energie en heeft deze tevens uitgevonden en weten te kanaliseren naar elektriciteit.

Hierna begint het verbijsterende deel van de documentaire. Er blijken exorbitant rijke, supermachtige mensen te zijn die van oudsher bij banken werken of deze zelfs hebben opgericht, die niet per se het beste voorhebben met de rest van de mensheid. Mijn klomp brak. De superrijke miljardairs zijn toch de grote filantropen die onze wereld en samenleving moeten gaan redden? Want als je heel veel geld hebt verdiend/genomen ben je toch vanzelfsprekend een goed mens? Uit de documentaire blijkt dat als je enorm veel geld en macht accumuleert je niet per se genegen wordt dit te delen met de mensheid of je middelen in te zetten voor het algemene goed, maar dat het vaak interessanter is je macht te consolideren of zelfs te vergroten. Van verbazing viel ik achteruit mijn stoel, hierbij mijn andere klomp brekend. De families die deze machtsstructuren beheersen bezitten bij elkaar meer dan biljoenen (duizend miljard) aan dollars en goud en blijkbaar is het dan ook mogelijk om reguliere media zo te beïnvloeden vooral geen aandacht aan jou te besteden waardoor mensen hun boosheid richten op elkaar of op politici, die je met biljoenen in je achterzak natuurlijk ook vrij gemakkelijk kunt beïnvloeden of zelfs laten verdwijnen. Terwijl ik overeind kroop uit mijn stoel viel mijn schoenenrekje om waarbij mijn reserve-klompen ook vielen en braken. Je kunt dus wel stellen dat deze documentaire een waar slagveld heeft aangericht binnen mijn klompenverzameling.

Derhalve volledig klomploos moest ik tot mijn grote spijt aanschouwen dat de geweldige techniek van Tesla, die in de jaren 70 en 80 door verschillende wetenschappers is gerepliceerd, niet beschikbaar is voor ons als mensheid omdat dit zou betekenen dat bepaalde schaduwmachthebbers dan een grote pijler onder hun macht zouden verliezen. Ondanks het feit dat het me al veel schoeisel had gekost keek ik de documentaire toch maar uit om te zien hoe we dan als mensheid ooit écht kunnen gaan floreren. Dhr. Gamble meandert verder op de constatering dat er achter de schermen kwaadaardige mensen de echte touwtjes in handen hebben en tikt hierbij ook andere industrieën aan waar de tentakels van deze families reiken. Ze blijken in feite meerderheidsaandelen te hebben in alle banken, vrijwel alle multinationals, persbureaus en wetenschappelijke instituten waardoor ze het tegenwoordig populaire ‘narrative’ (het algemeen erkend geldende verhaal waarin de situatie van de wereld wordt verklaard) volledig kunnen creëren en sturen, en hierdoor heeft de mensheid zich eeuwenlang gericht op schijnproblemen voor de bühne terwijl de echte problemen die samenhangen met deze duistere elite buiten schot bleven. Derhalve leven we in een wereld waarin we armoede, honger, ziekmakende medicijnen van Big Pharma terroristen, voortdurende oorlog en een daarbij garen spinnend militair-industrieel complex (in wiens handen zou dit complex liggen..?) en een verdorven voedselindustrie normaal zijn gaan vinden. In die zin is het een vrij veelomvattende documentaire die gelukkig al door zoveel mensen is bekeken omdat ik écht denk dat het de wereld helpt als zo veel mogelijk mensen dit zien.

Kijk deze documentaire dus! Bovenstaand klinkt misschien wat negatief en duister maar ik kwam met een erg goed gevoel (en een aantal kapotte klompen) uit deze twee uur. Zeker omdat er op het einde een lonkend toekomstbeeld wordt geschetst dat door cynici als een soort onbereikbaar utopia zal worden beschouwd. Ik ben er echter van overtuigd dat deze toekomst zeker tot onze mogelijkheden behoort als we de daadwerkelijke problemen van de mensheid eindelijk uit de weg kunnen ruimen. De mens is van nature goed, we hebben een oneindige potentie om mooie dingen te doen en om in harmonie met de natuur en onszelf te leven als volmaakte spirituele wezens. Op naar een florerende toekomst!

Hier ook de Nederlands nagesynchroniseerde versie:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: